STEAM

maart 10, 2018

Vraag als een wetenschapper
Ontwerp als een technoloog
Bouw als een ingenieur
Creëer als een kunstenaar
Deduceer als een wiskundige
Speel als een kind


De termen STEM en STEAM zijn (nog) vreemde termen in Nederland en dus vrij onbekend in het onderwijs.

Wat betekent het?

STEAM staat voor Wetenschap (Science), Technologie (Technology), Bouwkunde (Engineering), Kunst (Arts) en Wiskunde (Math). In het STEAM-onderwijs worden deze verschillende gebieden met elkaar verbonden.
 
Waarom STEAM-onderwijs?
Voor de banen van de toekomst weten we nog niet precies welke vaardigheden vereist zijn. Wat we wel weten is dat creativiteit, probleemoplossend vermogen en digitale geletterdheid belangrijker zullen worden.
Veel problemen zullen vakoverstijgend worden. Hierop probeert het maakonderwijs kinderen voor te bereiden. Door probleem gestuurd en holistisch (alomvattend, kijken naar het geheel) te onderwijzen, leren kinderen omgaan met onzekerheid en bouwen hierin aan hun zelfvertrouwen.

Steam-onderwijs moedigt aan om problemen op te lossen, vragen te stellen, verbindingen te leggen, creatief te denken en innovatief te zijn. Het fysiek maken van iets helpt kinderen in het bewustzijn iets toe te kunnen voegen aan de wereld. Door kinderen het zelf te laten maken worden ze uitvinder. Anders gezegd: Techniek beheerst de leerling niet, maar de leerling beheerst de techniek. Door niet alleen oplossingen te bedenken maar deze ook te maken wordt de leerling producent i.p.v. consument.

In de praktijk
Steam-onderwijs kan op verschillende manieren vorm krijgen. Er kan gewerkt worden vanuit een thema of een probleem dat opgelost moet worden. Zelf spreek ik graag over een uitdaging. Belangrijk is dat leerlingen de ruimte krijgen om te ontdekken, uit te proberen, te creëren, aan te passen en samen te werken.
De STEAM benadering biedt kansen om het onderwijs aantrekkelijker, betekenisvoller en eigentijdser te maken.

Maakonderwijs
Wij zien in maakonderwijs (Maker Education) bij uitstek een geschikte manier om in samenhang de onderdelen van STEAM vorm te geven. Maakonderwijs is niet super nieuw, maar was in het onderwijs een beetje verdwenen en ondergewaardeerd geraakt. Door de beschikbaarheid van nieuwe technologieën en tools zie je herwaardering van het zelf maken. Kennis kan eenvoudig worden gedeeld via internet en ook moderne technologieën zijn goedkoper, en dus toegankelijker geworden. Wat maakonderwijs echt onderscheidt van handenarbeid e.d., is de holistische en probleemgestuurde aanpak die verschillende aanpakken probeert te combineren.

STE(A)M in de maatschappij
We leven in een snel veranderende kennismaatschappij waar structurele veranderingen een belangrijke rol spelen. Denk bijvoorbeeld maar aan onze kijk op het vlak van gezondheid, energie, vergrijzing, globalisering, ecologie, duurzaamheid… Het zijn thema’s die een veel grotere plaats zijn gaan innemen in ons denken en handelen.
Technische, wetenschappelijke, ICT- ontwikkelingen… die op deze realiteiten inspelen, hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Elke dag verbaast de wetenschap ons met ontwikkelingen die elkaar in een sneltreinvaart opvolgen. Alle aspecten van de samenleving komen m.a.w. in een stroomversnelling terecht door onophoudelijke vernieuwingen en uitdagingen, waaronder vele op het vlak van STE(A)M.STEAM en President Obama
Vanaf het begin van zijn regeer periode, heeft President Obama zich sterk gemaakt voor het verbeteren van wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, (STEM) onderwijs. Sterker nog, het terugbrengen van wetenschap naar het onderwijs moest een blijvende erfenis van zijn bestuur worden wat resulteerde in dat de Obama regering de afgelopen zeven jaar zich hiervoor flink heeft ingespannen.

President Barack Obama, 23 maart 2015
“Wetenschap is meer dan een schoolvak, of het periodiek systeem. Het is een benadering van de wereld, een kritische manier om de wereld te begrijpen en te verkennen en ermee bezig te zijn, en dan het vermogen te hebben om de wereld te veranderen … “.

President Barack Obama, Third Annual White House Science Fair, April 2013.
“One of the things that I’ve been focused on as President is how we create an all-hands-on-deck approach to science, technology, engineering, and math… We need to make this a priority to train an army of new teachers in these subject areas, and to make sure that all of us as a country are lifting up these subjects for the respect that they deserve.”